Що таке адаптація в еміграції

У сучасному динамічному світі міграція значних мас людей між країнами і континентами стала звичним явищем. На сьогоднішній день на земній кулі налічуються сотні мільйонів мігрантів, які проживають не у країні свого народження і ця цифра кожного року суттєво збільшується.

Переміщення до іншого соціально-культурного середовища являється потенційно кризовою подією у житті кожної людини, незалежно від мотивів переїзду, країни походження і країни в’їзду. Проведені у різних країнах дослідження показують, що мігранти мають вищий показник психічних розладів, сімейних конфліктів, розлучень, алкоголізації, наркоманії, самогубств як у порівнянні з населенням країни виїзду, так і з населенням приймаючої країни. Тривале перебування в іншій культурі з метою роботи, навчання чи еміграції ставить перед людиною цілий ряд нових складних завдань, з якими раніше не доводилось мати справу і до яких, відповідно, не виробились необхідні механізми адаптації. Адже переїзд до іншої країни – це не просто фізичний виїзд за кордон, це у більшій мірі культурне та психологічне переміщення до іншого соціуму.

Проблеми соціально-культурної і психологічної адаптації люди також можуть переживати і у межах своєї власної країни. Трагічні події останніх років у Криму і Донбасі викликали хвилю примусової міграції більше як 1 мільйона громадян України. Додатковим фактором, який впливає на ефективність процесу адаптації цих людей, являється той факт, що залишення власної домівки було актом примусового, а не добровільного вибору.

Адаптація до нового культурного середовища вимагає від мігранта нових знань та вмінь, які неможливо автоматично отримати під час проживання у своїй рідній культурі. «Чому я покидаю рідну домівку і виїжджаю до іншої країни?». «Які зміни відбуваються зі мною у новій країні?». «Як зробити процес адаптації менш кризовим, більш ефективним, як подолати психологічні проблеми, які виникають у новій країні?». «Як краще підготуватись до майбутнього переїзду до іншої країни?». Такі запитання, напевно, ставить перед собою велика кількість людей, які розглядають можливість переїзду до іншої країни, які вже проживають за кордоном або які після тривалого перебування у іншому соціумі повертаються на батьківщину.

Досвід роботи психологів різних країн з мігрантами показав, що соціокультурна і психологічна адаптація у новій країні не відбувається автоматично сама собою з плином часу. Для ефективного проходження цього процесу з отриманням успішного результату потрібні відповідні знання і вміння, які набуваються шляхом цілеспрямованих зусиль самого мігранта. Потрібно знати «що робити» і вміти «як робити».

Цей розділ буде постійно поповнюватись обговоренням різних моментів, які стосуються адаптації людини у новому соціально-культурному середовищі. Запитання просимо надсилати на адресу larysadidkovska@gmail.com

Запитання і відповіді можуть бути обговорені на українській, російській, польській і англійській мовах з перекладом на мову, яка доступна тим чи іншим учасникам обговорення.

Вопросы и ответы могут быть обсуждены на украинском, русском, польском и английском языках с переводом на язык, который доступен тем или иным участникам обсуждения.

Додати коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *